El president de la FCP signa el Codi de Conducta en Competicions Esportives de Petanca

El president de la Federació Catalana de Petanca Jesus Pérez Tortajada signa el Codi de Conducta en Competicions Esportives de Petanca com a compromís de jugadors, directius i clubs. Esperem que tots aquells jugadors i clubs signin també aquest codi per demostrar que en el nostre esport estan per sobre de tot el joc net, el companyerisme, la competició sana i el respecte.