IDENTITAT CORPORATIVA

IDENTITAT CORPORATIVA

LOGO FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA

  Si vols fer servir el logo de la Federació Catalana de Petanca et pots descarregar aquí diferents formats per respectar al màxim la identitat corporativa.

COLORS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA

Els colors que fem servir en la comuniació normalment son el groc, negre i vermell. El seu codi de color és el següent:
  • Color Groc  #fee906
  • Color Vermell #eb1c24
  • Color negre #dccc03
 

TIPOGRAFIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA

La tipografia del logo de la Federació Catalana de Petanca es la Gotham Light o Black quan es necessiti amb format negreta.

NECESITES MÉS INFORMACIÓ DE LA FEDERACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES