FORMACIÓ

ÀREA DE FORMACIÓ

Il.lustracions: Ricard Aranda Recasens

El propòsit d’aquest document és concretar el focus i els àmbits d’actuació prioritaris de l’Àrea de Formació de la Federació Catalana de Petanca. D’aquesta manera, pretén establir les prioritats bàsiques per la seva concreció a curt i mitjà termini. Igualment, es pot concebre com el marc d’acció comú i compartit que garanteixi l’impuls i el foment de la formació des de la Federació Catalana de Petanca en els propers temps.


EL FOCUS


El focus és el principal referent de l’Àrea de Formació de la Federació Catalana de Petanca, l’entorn que aglutina els diversos àmbits d’actuació i els diferents projectes i activitats formatives que pot arribar a incloure. En el nostre cas, el focus és la creació de l’Escola de Formació de la Federació Catalana de Petanca, concebuda aquesta com a l’espai institucionalitzat on es realitzen els processos formatius en qualsevol dels àmbits d’actuació que es consideren.

PELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ


Per a una gestió eficaç i eficient de l’Àrea de Formació de la Federació Catalana de Petanca es defineixen i delimiten uns àmbits d’actuació sobre els quals es centren els projectes i les activitats formatives d’aquesta pròpia Àrea de Formació. Així, necessàriament, es parteix de les funcions específiques de la Federació Catalana de Petanca recollides en els seus Estatuts i que ajuden a prendre decisions sobre els àmbits d’actuació a prioritzar, les temàtiques a treballar i els projectes i les activitats formatives a realitzar.


Els àmbits d’actuació queden sotmesos al focus i, per tant, estan explicitats en una relació de dependència i coherència amb aquest. És possible establir diferents àmbits d’actuació que convisquin alhora, i que es puguin modificar i ajustar amb el temps segons les necessites, les preferències, les prioritats, els interessos, les expectatives i les demandes. Aquests àmbits d’actuació queden establerts en funció de les principals necessitats formatives actuals, l’interès vigent de la comunitat social i esportiva, els tòpics preferents del present, el potencial institucional que es té, etc. Amb tot, els àmbits d’actuació que es fixen són tres:


  • Àmbit del desenvolupament esportiu, centrat en l’activitat esportiva d’esportistes i també de tècnics/tècniques i àrbitres.

  • Àmbit de la millora institucional, centrat en la millora global dels clubs i les entitats esportives de petanca.

  • Àmbit de la promoció esportiva, centrat en la difusió i la divulgació de la petanca entre la població escolar.


De cadascun d’aquests àmbits d’actuació es deriven projectes i activitats formatives que els concreten. Representen accions específiques en quant als seus objectius, personal vinculat, temporalització, recursos, contingut, etc. Els projectes i les activitats formatives contemplen com a aspectes transversals els principis i els valors assumits institucionalment per la Federació Catalana de Petanca (ètica, igualtat de gènere, compromís social, esportivitat, etc.) i la potenciació d’accions formatives obertes, col•lectives, liderades, amb professionals competents, etc.
Alguns dels projectes i les activitats formatives que inicialment es proposen portar a terme són els que es recullen a continuació en el següent ideograma.

 

Il.lustracions: Ricard Aranda Recasens

ESTAS INTERESSAT EN REBRE FORMACIÓ ? CONTACTA AMB NOSALTRES!