ASSEGURANCES

Assegurances

ASSEGURANCES

PROTOCOL D'ACTUACIÓ en cas d’accident
FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA


En cas d’accident, abans d’actuar, s’haurà de valorar la gravetat de la situació i evitar que es produeixin més danys colaterals..

1- PRIMERA ASSISTÈNCIA

L'assegurat ha de TRUCAR , imprescindiblement, al 902.120.863 o bé al 91.757 24 04 i únicament ha de facilitar el número de pòlissa de MGS perquè s'autoritzi l'assistència d'urgències. (núm. pòlissa 51371581)

També es pot identificar com a assegurat de la FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA.

En aquest telèfon l’adreçaran al CENTRE MÈDIC CONCERTAT més proper.

Al federat li serà facilitat un número d’autorització a través d’un SMS al seu mòbil. (**No cal portar la comunicació d’accident complimentada al centre mèdic ja que amb l’autorització de SMS és suficient).

*Per finalitzar el procés, juntament a aquesta primera assistència s’ haurà d’enviar el COMUNICAT D’ACCIDENT degudament complimentat i segellat per la federació a: Fax: 954 54 24 35 o cpsevilla@mgs.es

2.- ASSISTÈNCIA SUCCESSIVA

Per a la tramitació i autorització de qualsevol Acte Mèdic posterior a la primera assistència sol·licitada caldrà :

  • Trucada a 902.120.863 o 91.757.24.04 per la tramitació i autorització de qualsevol acte mèdic.
  • Haver enviat la declaració segellada per la federació al fax o correu electrònic indicats: Fax: 954 54 24 35 o cpsevilla@mgs.es

Recepcionada la Declaració d’accidents a MGS, es procedirà a les autoritzacions i seguiment de l’accident corresponent.

 

TENS DUBTES? CONTACTA AMB NOSALTRES