Avís informatiu sobre la Lliga

ºLa Junta Directiva de la Federació Catalana de Petanca reunida el dilluns 4 de setembre del 2023, ha pres la decisió de deixar en suspens l’apartat de la circular núm. 1/2023 en què s’indicava:“Només es podran inscriure a la lliga jugadors procedents de canvi de club amb llicencia 2023 en vigor fins el 31/5/2023 amb l’excepció d’aquells jugadors participants en Campionats d’Espanya a disputar després d’aquesta data.”, davant els informes jurídics rebuts sobre la manca de garanties davant de tercers si s’aplica aquesta norma a tots els clubs i jugadors d’aquesta federació.

Segons el dictamen jurídic de l’assessoria legal de la federació, la norma tal com està aprovada deixa oberta diverses possibilitats d’excepció que poden ser interpretades de diferents maneres i poden crear situacions d’indefensió als clubs i esportistes.
Per evitar aquestes situacions que van en contra de la teoria dels propis actes i que vulnerin el principi d’igualtat de tots els clubs participants a la lliga catalana, la Junta Directiva de la FCP ha considerat que el millor és suspendre “sine die” els efectes de la dita norma en benefici de tot el col·lectiu.

LLEGIR AVÍS LLIGA