Presentació de la Guia Didàctica: La petanca als centres educatius.

La petanca als centres educatius.
Recurs pedagògic de lliure disposició.

Les nostres tradicions són un gran valor i les noves generacions tenen el dret de conèixer el joc de la petanca.
I nosaltres com a Federació Catalana de Petanca tenim el deure de transmetre els valors que s’aprenen amb la pràctica.
Amb aquesta Guia Didàctica hem intentat posar de manifest que el nostre esport és una eina pedagogia que pot ajudar a assolir les competències bàsiques de l’alumnat, a més d’explicar el funcionament del joc de manera planera i proposar diverses activitats d’iniciació.

Descarregar la guia aquí