La FCP impartirà una activitat extraescolar arreu del territori per la categoria juvenil federada.

L’Àrea de Formació de la Federació Catalana de Petanca (FCP), en el marc del seu àmbit d’actuació del desenvolupament esportiu, posa en marxa el ‘Curs Inicial’. Amb classes teòriques i pràctiques de l’esport de la petanca, en horari extraescolar i adreçades al col·lectiu de joves amb llicència federativa.

Es durà a terme en les instal·lacions esportives de diferents clubs membres de la FCP. Aquesta col·laboració respon a la voluntat de donar visualització a entitats esportives que treballen per aquesta categoria. I també a la necessitat d’establir sinergies amb el teixit social del territori.

Les accions formatives programades serviran per crear un vincle entre la institució i el col·lectiu destinatari. I tenen com a objectiu donar suport i ajudar a millorar en tots els aspectes del joc, així com promocionar l’activitat física en aquesta franja d’edat.