Convocatoria de Reunió de Presidents per la Temporada 2023

La Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA té el plaer devconvocar-lo a la Reunió
General de Presidents de Clubs pel dia 28 de GENER de 2023 a les 10 h. a la Sala d’Actes de la
Federació Catalana de Bàsquet, Rambla Guipúscoa, 27 de Barcelona.

amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Salutació del President.
2. Presentació de la proposta del Calendari Esportiu de la Federació pel 2023.
3. Presentació de la proposta de tarifes 2023.
4. Propostes 2023-2024.
5. Precs i Preguntes