Acord entre la FCP i Ecoembes

La Federació Catalana de Petanca I Ecoembes han arribat a un acord per a incrementar la recollida selectiva de residus en els associacions, clubs,agrupacions esportives.

El conveni com a finalitat dotar de mitjans per a la separació en origen dels residus per tal de fomentar la recollida selectiva i el seu posterior reciclatge. Aquesta iniciativa esdevé fonamental per a la preservació del medi ambient, un compromís que la FCP manté com a prioritari dintre de la seva política de Responsabilitat Social Corporativa i que és la raó de ser dEcoembes des de la seva creació l‘any 1996.

El projecte, que es porta desenvolupant des de finals del 2022, preveu la instal·lació de punts de recollida selectiva amb papereres de envas i paper I cart a les instal·lacions de les federacions i els seus clubs a Catalunya. Ai mateix, es realitzaran campanyes de sensibilització i formació dirigides a les diferents federacions en lambit del esport sostenible per fomentar la recollida selectiva i el reciclatge.

Per a totes aquells clubs, associacions i agrupacions esportives que vulgueu de forma totalment gratta participar en el projecte i podervos nodrir deis medís de contenerització només es necessari escriure un correu electronic a catalunya@ecoembes. com I es posaran amb contacte amb vosa ltres.

Amb aquesta petició, estareu contribuint activament a la preservació del nostre entorn natural i a la millora de la salut del planeta.

Agrm la vostra col·laboració en aquesta iniciativa ius animem a continuar implementant accions sostenibles a les vostres instal·lacions.

FCP i Ecoembes