Club Federats – Alta

FCP

FEDERATS

Les altes de Federats es tramitaran únicament des de Secretaria de la Federació Catalana de Petanca (demanar cita). En aquest apartat únicament es podrà inscriure al club un jugador que prèviament hagi sigut alliberat pel seu anterior club i que tingui fitxa federativa.

NOU FEDERAT