Política de devoluciones y reembolsos

POLÍTICA DE CANCEL.LACIONS I DEVOLUCIONS

POLÍTICA DE CANCEL.LACIONS

No s’acceptarà cap inscripció al torneig, sota cap concepte, en què no estiguin degudament emplenades totes les dades referents als jugadors ( nom, cognoms i número de llicència en vigor ). No es podrà cancel.lar la participació en cap torneig ni es retornarà els diners de les inscripcions.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ

En cas que algun jugador o jugadora participant al torneig, per força més justificada no pogués assistir al torneig i, amb l’avís previ a l’organització, tindrà dret al reemborsament total de la inscripció del torneig  sempre que s’hagi fet a través de la nostra pàgina web. Si l’equip inscrit no es presentés el dia del torneig o no complís amb alguna de les condicions anteriorment descrites, no tindrà dret a cap reemborsament. La devolució es realitzarà físicament a les oficines de la Federació Catalana de Petanca.