Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
Assemblea General Extraordinària
dilluns, 09 de desembre de 2019 16:53

D’acord amb l’article 62 del Decret 58/2010, de 4 de maig de 2010, de les Entitats Esportives de Catalunya, en relació amb l’article 61.a) i 61.c) del mateix cos legal, i l’article 59 dels Estatuts de la FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA, la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA té l’honor de convocar-lo a l’Assemblea General Extraordinàriapel dia 11 de gener de 2020 a les 9:30 hores en primera convocatòria i a les 10 h. en segona convocatòria, a la Sala d’Actes de la Federació Catalana de Bàsquet, Rambla Guipúscoa, 27 de Barcelona, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1.      Informe del President.

2.      Nomenament per l’Assemblea de dos interventors per l’aprovació de l’acta, si s’escau, d’acord amb l’article 66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de Catalunya.

3.      Proposta de canvi de model de la Lliga Provincial de Barcelona 2020.

4.      Aprovar, si s’escau, del projecte de Calendari Esportiu de la Federació pel 2020.

5.      Aprovar, si s’escau, les quotes establertes pel pagament de les llicències i inscripcions.

6.      Normatives i reglaments.

7.      Precs i Preguntes.

 

NOTA: La informació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres a les oficines de la FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA, dins de l’horari habitual, des del moment d’aquesta convocatòria.

Podeu veure la proposta de la lliga aqui
 

 
right
right
right