Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
Puntació i medició
dimarts, 15 de desembre de 2009 18:00

ARTICLE 24è. Aixecament momentani de les boles

Per poder efectuar la mesura d'un punt, s'autoritza a desplaçar momentàniament, després de marcar-les, les boles i els obstacles situats entre el bolig i la bola a mesurar. Un cop efectuada la mesura, les boles i els obstacles retirats, seran novament col·locats als seus llocs. Si els obstacles no poden ser retirats, la mesura s'efectuarà amb l’ajut d’un compàs.


ARTICLE 25è. Mesura de punts

 

La mesura d'un punt serà realitzada pel jugador que ha intervingut en darrer lloc o qualsevol dels seus companys d'equip. 
Els adversaris tindran sempre el dret de repetir aquesta mesura. 
Qualsevol que sigui l'ordre de les boles que cal mesurar i el moment de la jugada, l'àrbitre pot ser consultat i la seva decisió serà inapel·lable. 
Les mesures han d'efectuar-se amb instruments adequats, cada equip n'ha d'estar en possessió d'un. Està terminantment prohibit, mesurar amb els peus. Els jugadors que no respecten aquestes normes, podran ser objecte de sancions previstes al capítol “Disciplina” de l’article 34.
 
ARTICLE 26è. Boles aixecades

Es prohibeix als jugadors que agafin les boles llançades abans del final de la jugada. En finalitzar una jugada, qualsevol bola que hagi estat retirada abans de procedir al recompte de punts, serà nul·la. No s'admetran reclamacions sobre aquest punt.

ARTICLE 27è. Desplaçament de boles o bolig

Si en efectuar la mesura, el jugador desplaça el bolig o una de les boles en litigi, perdrà el punt. 
Si en efectuar la mesura d'un punt, l'àrbitre mogués o desplacés el bolig o una bola, es pronunciarà amb total equitat.                                                                                                                                               

ARTICLE 29è. Boles a igual distància del bolig

Quan dues boles pertanyent a equips diferents es trobin a la mateixa distància del bolig, es poden presentar tres casos:

1) Si els dos equips no tenen més boles per jugar, la jugada serà nul.la i el bolig quedarà a disposición de l’equip que l’hagi llançat anteriorment.

2) Si un dels equips tingués encara boles per jugar, les llançarà i s'anotarà tants punts com boles aconseguís finalment col·locar més a prop del bolig que la bola més propera del contrari. 
3) Si els dos equips disposessin de boles, correspondria jugar primer a l'equip que va efectuar l’últim llançament, i després a l'equip contrari i així successivament fins que el punt sigui guanyat per un dels dos equips. Quan només quedin boles a un equip, s'aplicarà la norma del paràgraf anterior.

Si al final d'una jugada, no quedessin boles al terreny de joc autoritzat, la jugada serà nul·la.

ARTICLE 29è. Cos estrany adherit a la bola o bolig

Qualsevol cos estrany adherit a la bola o bolig, s'ha de treure abans d'efectuar la mesura del punt.

ARTICLE 30è. Reclamacions

Per a què un reclamació sigui admesa, ha d'estar feta a l'àrbitre. Si la partida ha finatlitzat, cap reclamación no pot ser admesa. 
Cada equip és responsable del control de l'adversari (llicències, categories, terreny de joc, boles, uniformitat, etc.).

 

 

Tornar a l'index 

.
 
right
right
right