Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     petanca@suport.org    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
Convocatoria Assemblea General Extraordinària
dilluns, 04 de octubre de 2021 09:47

D’acord amb l’article 62 del Decret 58/2010, de 4 de maig de 2010, de les Entitats Esportives de Catalunya, en relació amb l’article 61.a) i 61.c) del mateix cos legal, i l’article 59 dels Estatuts de la FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA, la Junta Directiva de la FEDERACIÓ CATALANA DE PETANCA té l’honor de convocar-lo a l’Assemblea General Extraordinàriapel dia6de novembre de 2021 a les 9:30 hores en primera convocatòria i a les 10 h. en segona convocatòria, a la Sala d’Actes de la Federació Catalana de Bàsquet, Rambla Guipúscoa, 27 de Barcelona, amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.       Informe del President.

2.       Nomenament per l’Assemblea de dos interventors per l’aprovació de l’acta, si s’escau, d’acord amb l’article 66 del Decret 58/2010, de les Entitats Esportives de Catalunya.

3.       Aprovació, si s’escau, del procés electoral federatiu per escollir nova Junta Directiva i President, per finalització del mandat, que inclou:

 

·         Procediment que cal seguir per a l’elecció.

·         Calendari electoral..

·         Aprovació i publicació, si s’escau, del cens provisional.

4.       Nomenament de la Junta electoral que ha d’estar integrada per 3 membres titulars i suplents.

5.       Normatives i reglaments.

6.       Precs i Preguntes.

Pots descarregar el document clicant aqui

 
right
right
right