Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
Normes Generals
dilluns, 27 de abril de 2009 11:40
 

ARTICLE 1r. Formació dels equips.

La petanca és un esport que es practica amb un mateix nombre de jugadors, que enfronta:
 - 3 jugadors a 3 jugadors (tripletes)
 - 2 jugadors a 2 jugadors (dobletes)
 - 1 jugador a 1 jugador (individual)                                                                                      

 

En tripletes cada jugador disposa de 2 boles.

En dobletes e individual cada jugador disposa de 3 boles.

 

Qualsevol altre fórmula està prohibida.

 

ARTICLE 2n. Característiques de les boles homologades

 

La petanca es juga amb boles homologades per la F.I.P.J.P., les quals han de tenir les següents les següents característiques.
1) Han de ser metàl·liques.
2) El seu diàmetre haurà d’estar comprés entre 7,05 cm. (mínim) i 8 cm. (màxim).
3) El pes deurà estar comprés entre 650 grams (mínim) i 800 grams (màxim). Tant el nom del fabricant com els dígits que indiquen el pes, deuran estar gravats en la bola sense que es puguin esborrar.

Els jugadors d´11 anys i menys, a les seves competicions específiques tenen la possibilitat de fer servir boles de 600 grams i de 65 mm. de diàmetre, a condició de que siguin fabricades conforme a les normes d’homologació.
4) No poden contenir plom ni sorra i amb caràcter general no deuran estar manipulades ni tampoc tindran transformacions o modificacions desprès de la seva fabricació. Està totalmente prohibit fer servir boles recuites per modificar la duresa donada pel fabricant. No obstant el jugador podrà inscriure el seu nom, cognoms o inicials, així com diversos logotipssigles, conforme al plec de condicions relatives a la fabricació de les boles. o

 

ARTICLE 2n. bis. Sancions per boles no conformes

 

El jugador que faci qualsevol infracció esmentada en l'apartat 4), serà immediatament exclòs de la competició, així com els seus companys d'equip.
Podran donar-se els casos següents:
Les boles no trucades pero excesivament usades, o de fabricació defectuosa que no fosin aprobades als exàmens de control o que no responguin a las normes assenyalades en els apartats 1) 2) i 3) de l’àrticle anterior, hauran de ser substituïdes. També podrà canviar el joc de boles.
Les reclamacions referents a aquests tres apartats, formulades pels jugadors, solament s'admetran abans del inici de la partida. Per tant, els jugadors s'asseguren de que tant les seves boles com les de l'adversari respondran a les normes senyalades.

Les reclamacions referents a l'apartat 4), es poden rebre durant tota la partida, però només podran interposar-se entre dues jugades. No obstant a partir de la tercera jugada, si la reclamació és sense fonament, significarà una penalització de tres punts que se sumaran al tanteig de l'equip contrari.
L'àrbitre i el Comitè de Competició, podran en qualsevol moment del joc, procedir a controlar les boles d'un o diversos jugadors.

 

ARTICLE 3r. Boligs acceptats

 

Els boligs seran de fusta o material sintètic. Han de portar la marca del fabricant i ser homologats per part de la FIPJP, en aplicació del plec de condicions específiques de les normes requerides.

 

El seu diàmetre ha de ser de 30 mm. (tolerància +/- 1 mm.).

Els boligs pintats estan autoritzats, però no han de poder ser recollits amb un iman.

 

ARTICLE 4t. Llicències

Cada jugador ha de presentar la llicència abans de l'inici de la competición. També haurà de presentar-la a petición de l’àrbitre o el contrari, excepte si ha estat dipositada a la taula de control.
 

.

Darrera actualització ( dimarts, 12 de març de 2019 11:28 )
 
right
right
right