Avís Legal    Federació Catalana de Petanca     Rbla. Guipúscoa 23 3er D     08018 Barcelona     secretaria@fcpetanca.cat    Dissenyat per

footer
Login

left
top
debug
user3
right
right
debug
El bolig
dilluns, 27 de abril de 2009 11:42

ARTICLE 11è. Bolig tapat o desplaçat

Si en el transcurs d'una jugada el bolig queda per casualitat amagat per una fulla o un tros de paper, aquests hauran de ser retirats.

Si un cop aturat el bolig, es desplaça com a conseqüència del vent o de la inclinació del terreny o accidentalment per l'àrbitre, un jugador, un espectador, una bola o un bolig procedent d'un altra partida, un animal o per qualsevol objecte mòbil, serà col·locat de nou en el seu lloc primitiu, a condició que estigués marcat.


Per evitar qualsevol discussió, els jugadors han de marcar la posició del bolig. No s'admetrà cap reclamació com a conseqüència de les boles o boligs no marcats. Si el bolig es desplaça per una bola jugada de la seva partida, es vàlid.

 

ARTICLE 12è. Desplaçament del bolig a una altre pista

Si durant una jugada el bolig és desplaçat a una altra pista de joc delimitada o no, serà vàlid a reserva de les disposicions de l'article 9è.

En aquest cas, els jugadors esperaran, si es pogués, a la fi de la jugada començada pels jugadors que es  trobin a l'altre pista per finalitzà la seva jugada.

Els jugadors hauran de tenir paciència i cortesia.

A la jugada següent, els equips continuaran a la mateixa pista que s’els hi va designar i el bolig es llançarà desde el punt on es trobava abans de ser desplaçat, a reserva de les disposicions de l’article 7.

 

ARTICLE 13è. Regles a aplicar en cas de bolig nul

Si durant una jugada, el bolig queda nul, es presenten 3 casos:

1) Queden per jugar boles als dos equips, la jugada és nul·la.

2) Queden per jugar boles a un sol equip, aquest equip s'apuntarà tants punts com boles li quedin per jugar.

3) No queden boles per jugar a cap dels equips, la jugada és nul·la.


ARTICLE 14è. Col.locació del bolig aturat o frenat


Si el bolig es colpejat i frenat per un espectador o per l'àrbitre, romandrà en aquesta posició.
Si el bolig es colpejat i frenat per un jugador, el seu adversari pot elegir entre:
a) Deixar el bolig en la seva nova posició.
b) Col·locar-lo al seu lloc primitiu.
c) Col·locar-lo en la prolongació de la
línia que va desde el seu lloc primitiu al lloc on es trobarà, a la distància màxima de 20 metres de la circumferència. (15 m. pels més joves, infantils) i de forma que sigui visible.

Els apartats b) i c) només poden aplicar-se quan el bolig ha estat marcat prèviament. Si aquest no fos el cas, el bolig romandrà on es trobi.
Si després de colpejat, el bolig passa a terreny prohibit per a tornar al terreny de joc, s'aplicaran les disposicions de l'article 13è.

 

Tornar a l'index 

.
 
right
right
right